Πλατφόρμα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου Άννα Μάου Χαραλάμπους ΛΤΔ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων.Υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.